Reglement

RULES OF BOMMEL

Om het Bommeltoernooi soepel te laten verlopen gelden er een aantal regels voorafgaand en tijdens het toernooi.

Inschrijvingen

• De organisatie van het Bommeltoernooi heeft ten allen tijde het recht om een inschrijving te annuleren.
• De doorverkoop van tickets is verboden.
• Annuleringen/restitutieaanvragen kunnen uitsluitend binnen 14 dagen worden doorgegeven.

Do’s en Don’t tijdens het toernooi

• Gedurende het toernooi dient een ieder zich te houden aan de aanwijzingen van de beveiligingsdienst en de organisatie.
• Mensen die zich op het toernooiterrein bevinden en niet in het bezit zijn van een geldig toernooi- of feestbandje kunnen van het terrein verwijderd worden.
• Slapen op het parkeerterrein is ten strengste verboden.
• Wie na 01.00 uur ‘s-nachts het terrein verlaat is pas na 07.00 uur weer welkom.
• Eigen muziek op het kampeerterrein is niet toegestaan.
• Meegebrachte caravans en campers zijn niet toegestaan.
• Eigen drank meenemen is niet toegestaan.
• Open vuren en barbecues zijn absoluut verboden.
• Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele sportcomplex van Hockeyclub DES ten strengste verboden. Bij overtreding zal de organisatie in geval van soft- en harddrugs deze deelnemer van het complex verwijderen en verdere deelneming aan het toernooi ontzeggen. In geval van hard drugs zal ook de politie ingeschakeld worden.
• Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie aansprakelijk gesteld worden.